Lista wystawców

PANTAENIUS GmbH Oddział w Polsce
80-802 Gdańsk, ul. Gradowa 11
Tel. +48 58 3506131
Fax +48 58 7322363
info@pantaenius.pl
www.pantaenius.pl
 

Firma Pantaenius ubezpiecza jachty na całym świecie, zaufało jej już ponad 100 tys. klientów obsługiwanych w 9 językach. Cokolwiek zdarzy się Twojemu jachtowi i gdziekolwiek jesteś, Pantaenius zna miejsca i ludzi, którzy mogą pomóc.
 

PRODUKTY:
Ubezpieczenie Pantaenius Jacht Casco
Ubezpieczenie obejmuje uszkodzenie jednostki, jej elementów i wyposażenia. Dotyczy to również przypadków szkód, które zaszły z Twojej winy. WAŻNE: Pantaenius ustali z Tobą stałą sumę ubezpieczenia, która zostanie wypłacona w całości, bez potrąceń, w przypadku szkody całkowitej.
Korzyści dla Ciebie:

•  Uregulowanie szkód częściowych bez potrąceń – „nowe za stare”

•  Ratownictwo oraz usunięcie wraku nawet powyżej wartości jachtu

•  Brak udziału własnego w przypadku szkody całkowitej, kradzieży z włamaniem,
  straty lub zniszczeń spowodowanych pożarem, uderzeniem pioruna, utraty lub 
  uszkodzenia rzeczy osobistych oraz szkody która spowodowana została przez 
  zaniedbanie ze strony osoby trzeciej, która spowodowała kolizję z jednostką podczas 
  jej postoju.

 

Ubezpieczenie Pantaenius w Zakresie Odpowiedzialności Cywilnej 

Ubezpieczenie to wchodzi w grę, gdy na przykład dojdzie do wypadku podczas cumowania, a szkoda nie dotyczy tylko Twojego jachtu, ale także miejsca do cumowania lub innych jednostek. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Cię również w razie spowodowania wypadku skutkującego utratą życia lub trwałym kalectwem u osób trzecich.

Ochrona ubezpieczeniowa zawiera następujące szkody:

•  Uszkodzenia mienia

•  Uszkodzenia ciała

•  Straty finansowe

 

Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zapewnia pokrycie szkód, które zostały spowodowane przez właściciela, gości lub załogę w stosunku do osób trzecich w związku z użytkowaniem jednostki pływającej, w tym podczas kolizji oraz uprawiania sportów wodnych poza pokładem jednostki lub nurkowania. 

Ubezpieczenie Pantaenius w Zakresie Odpowiedzialności Cywilnej pokrywa nie tylko naprawę uszkodzeń, ale także chroni przed nieuzasadnionym roszczeniem odszkodowawczym. Ubezpieczenie obejmuje właściciela, który wykupił polisę, kapitana oraz załogę na całym świecie. Ubezpieczenie to pokrywa szkody względem osób, mienia i majątku.

 

Ubezpieczenie Pantaenius OC Skippera

Ubezpieczenie chroni osobę ubezpieczoną przez cały rok przed szkodami poniesionymi w trakcie korzystania z obcych jachtów. Ubezpieczenie to wchodzi w życie w momencie, gdy ubezpieczenie jachtu nie pokrywa danej sytuacji. Ochrona ubezpieczeniowa występuje również podczas pływania pontonami jachtu lub innymi środkami sportów wodnych, np. nartami wodnymi. Ubezpieczenie jest przewidziane dla osób prywatnych jak i żeglarzy zawodowych.

 

Pakiety Czarterowe i Kaucja Plus

Pantaenius przygotował szeroką ochronę ubezpieczeniową na wakacje na jachcie czarterowym. Możesz wybrać jeden z czterech pakietów ubezpieczeniowych: Basic, Silver, Gold lub Premium, który najlepiej spełnia Twoje wymagania.

Ty, jako kapitan, i do 9 członków załogi możecie skorzystać z naszego rozwiązania i cieszyć doskonałym rejsem. Wszystkie pakiety nie posiadają ograniczeń wiekowych, każdy: od dziecka do dziadka, może być ubezpieczony.

•  Ty, jako kapitan, i do 9 członków załogi możecie skorzystać z naszego rozwiązania i cieszyć doskonałym rejsem. Wszystkie pakiety nie posiadają ograniczeń wiekowych, każdy: od dziecka do dziadka, może być ubezpieczony.

•  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skippera oraz ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją podróży jest podstawą każdego pakietu, które można wzbogacić o dodatki takie jak ubezpieczenie kaucji, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą lub ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

•  Pamiętaj, ubezpieczenie Pakiet Czarterowy wykupić można 21 dni od podpisania umowy czarteru lub nie później niż 30 dni przed wypłynięciem w rejs.

Ubezpieczenie Kaucja Plus obejmuje częściowe lub całkowite pokrycie kaucji zatrzymanej zgodnie z umową czarterową w wyniku szkody powstałej podczas podróży czarterowej.

•  Może być wykupione osobno, jako niezależne ubezpieczenie lub jako rozszerzenie Pakietów Czarterowych, jeśli ubezpieczenie depozytu oferowane pakietach jest niewystarczające.

•  Osobne ubezpieczenie „Kaucja Plus” można wykupić z jednodniowym wyprzedzeniem, ale przed rozpoczęciem czarteru.

•  Jeśli wysokość kaucji przekracza 3000 € dla pełnego ubezpieczenia kaucji możliwe jest wykupienie wielokrotności ubezpieczenia Kaucja Plus.

 

Kategoria: Ubezpieczenia i usługi finansowe
Powrót