Członek stowarzyszenia

 

Lista wystawców

Otago Yacht Agency
Michałów-Grabina ul.Platanowa 2D
05-126 Nieporęt
tel.: (+ 48 22) 772 41 31
fax: (+ 48 22 772 41 31)
e-mail:  
www.otagoyacht.pl

Otago Yacht Agency    -    najlepsze wakacje na wodzie

Od 1990 roku naszym jedynym celem jest zapewnienie Państwu wspaniałych wakacji na rejsach do niesamowitych miejsc! Zapewniamy wysokiej jakości usługi czarterowe dostosowane do rodzaju wypoczynku i wielkości załogi.

Oferujemy jachty żaglowe z wielu różnych baz rozsianych po całym świecie
- z najbardziej popularnych, takich jak Chorwacja, Grecja, Turcja, Włochy, Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Zielonego Przylądka, Azory, Karaiby, Kuba, Brazylia, Bahamy i Kanada (Vancouver),
-  kierunków północnych , takich jak Norwegia, Szwecja i Finlandia,
- lub bardziej egzotyczne, takie jak Malezja, Tajlandia, Seszele, Malediwy, Australia, Nowa Kaledonia, Tonga i Tahiti.
Więcej adrenaliny zapewni nam nasz wybór jachtów motorowych, które pozwolą na szybkie wizyty w luksusowych kurortach na hiszpańskiej Majorce i francuskim Lazurowym Wybrzeżu lub owoczesnych marinach Adriatyku, w tym Porto Montenegro.

Nasz szeroki wybór prywatnych i luksusowych jachtów z pełnym serwisem i cateringiem zapewni beztroskie rodzinne wakacje. Możemy zaprojektować wycieczki motywacyjne dla firm i grup różnej wielkości na drewnianych żaglowcach w tym  na wygodnych  guletach.
Dla koneserów większych jednostek polecamy cruisery  o standardzie luksusowych apartamentów, które zaprowadzą Cię do najbardziej zapierających dech w piersiach portów na świecie.

Byliśmy pierwszą agencją w Polsce oferującą wakacje na jachtach motorowych (barkach)  pływających po rzekach i kanałach Europy (Francja, Niemcy, Holandia, Włochy, Hiszpania,  Polska, Szkocja, Anglia i Irlandia). Co ważne, nie wymagają licencji, dostępne są szkolenia na miejscu. W nowym sezonie nowe w Portugalii i Kanadzie.
Każdy rejs jest organizowany indywidualnie, w tym loty, hotele, propozycje tras, wycieczki lądowe. Dla każdej podróży oferowana jest szeroka ochrona ubezpieczeniową, w tym ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie kaucji, ubezpieczenie od anulowania oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla skipperów.

Zapraszamy do kontaktu z nami w języku angielskim, niemieckim, francuskim lub polskim.

Otago  Yacht  Agency  –  top holidays on water

Since 1990 our only goal  is to provide you with great  cruising vacations to incredible destinations !  We ensure the high quality charter services tailored to the type of leisure and to the size of the crew.

We offer sailing yachts from many different bases spread across the globe
– from the most popular, such as Croatia, Greece, Turkey, Italy, Spain, Canary Islands, Cape Verde Islands, the Azores, the Caribbean, Cuba, Brazil, the Bahamas and Canada (Vancouver),
- to northern destinations, such as Norway, Sweden and Finland, 
- or more exotic ones, as Malaysia, Thailand, the Seychelles, Maldives, Australia, New Caledonia, Tonga, and Tahiti.

More adrenaline will be ensured by our selection of motor yachts, which allow for swift visits to luxury resorts on the Spanish Majorca and the French Cote d’Azur, or modern Adriatic marinas including Porto Montenegro.
Our vast selection of private and luxury yachts with full service and catering will ensure a carefree family holiday. We can design incentive tours for companies and groups of all sizes on the wooden tall ships as well on the comfortable gullets.

To connoisseurs of larger vessels, we recommend motor cruisers of luxury suite standard which can take you to the most breathtaking harbors in the world.

We were the first agency in Poland to offer holidays on river and canal boats
of Europe (France, Germany, the Netherlands, Belgium, Italy, Spain, the Czech Republic, Poland, Scotland, England, and Ireland).
What is important, it does not require a license, on-site training is available.
In the new season, the offer of canal boats was extended to include bases in Portugal and Canada.

Each cruise is organized individually including flights, hotels, tour suggestions, land trips. Wide insurance coverage is offered for each trip including travel health insurance, deposit insurance, cancellation insurance and civil liability insurance for skippers.

Feel free to contact us in English, German, French or Polish.

 

 

Kategoria: Czartery, Ubezpieczenia i usługi finansowe
Powrót