Lista wystawców

KAROS

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE

H.Olchowski A.Olchowska sp.j.

POLAND, 11-200 Bartoszyce, Sędławki 9

tel. + 48 89 762 66 91,+ 48 89 762 90 35, fax. + 48 89 762 90 34

www.karos.com.pl         

 

PROJEKTOWANIE , PRODUKCJA, BUDOWA:

- śródlądowych portów i przystani jachtowych,

- pływających pomostów rekreacyjnych,

- kąpielisk,

- pływających falochronów

- domów na wodzie

- pływających saun

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PORTOWE

-elementy oraz boje cumownicze

-odnogi cumownicze,

-postumenty oświetleniowo – zasilające,

-wyposażenie bezpieczeństwa,

-pompy do opróżnianiania zbiorników ściekowych

-solarne lampy nawigacyjne.

 

 

 

Kategoria: Mariny, przystanie, zimowanie łodzi
Powrót